2018 m. III ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)

Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur
fiziniam asmeniui etatui
1 2 2018 m. III ketv.
Iš viso: 865 921
1 Administracija 841 903
2 Gydytojai 1442 1661
3 Slaugytojai 866 870
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 619 657
5 Kitas personalas 430 491


 

2018 m. II ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)

Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur
fiziniam asmeniui etatui
1 2 2018 m. II ketv.
Iš viso: 871 929
1 Administracija 800 874
2 Gydytojai 1445 1639
3 Slaugytojai 860 866
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 618 653
5 Kitas personalas 436 496

 

2018 m. I ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)

Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur
fiziniam asmeniui etatui
1 2 2018 m. I ketv.
Iš viso: 780 836
1 Gydytojai 1301 1466
2 Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 991 1021
3 Slaugytojai 745 754
4 Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 496 547
5 Kitas personalas 460 525

 

2017 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)

Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur
fiziniam asmeniui etatui
1 2 2017 m.
Iš viso: 782 853
1 Gydytojai 1319 1509
2 Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 975 1130
3 Slaugytojai 768 783
4 Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 537 596
5 Kitas personalas 464 537

 

2016 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)

Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur
fiziniam asmeniui etatui
1 2 2016 m.
Iš viso: 695 748
1 Gydytojai 1172 1324
2 Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 971 1195
3 Slaugytojai 638 643
4 Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 581 599
5 Kitas personalas 424 488

 

2015 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)

Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur
fiziniam asmeniui etatui
1 2 2015 m.
Iš viso: 622 649
1 Gydytojai 1106 1195
2 Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 946 1287
3 Slaugytojai 551 545
4 Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 507 507
5 Kitas personalas 394 434