2018 m. II ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)

Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur
fiziniam asmeniui etatui
1 2 2018 m. II ketv.
Iš viso: 871 929
1 Administracija 800 874
2 Gydytojai 1445 1639
3 Slaugytojai 860 866
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 618 653
5 Kitas personalas 436 496

 

2018 m. I ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)

Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur
fiziniam asmeniui etatui
1 2 2018 m. I ketv.
Iš viso: 780 836
1 Gydytojai 1301 1466
2 Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 991 1021
3 Slaugytojai 745 754
4 Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 496 547
5 Kitas personalas 460 525

 

2017 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)

Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur
fiziniam asmeniui etatui
1 2 2017 m.
Iš viso: 782 853
1 Gydytojai 1319 1509
2 Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 975 1130
3 Slaugytojai 768 783
4 Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 537 596
5 Kitas personalas 464 537

 

2016 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)

Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur
fiziniam asmeniui etatui
1 2 2016 m.
Iš viso: 695 748
1 Gydytojai 1172 1324
2 Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 971 1195
3 Slaugytojai 638 643
4 Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 581 599
5 Kitas personalas 424 488

 

2015 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)

Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur
fiziniam asmeniui etatui
1 2 2015 m.
Iš viso: 622 649
1 Gydytojai 1106 1195
2 Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 946 1287
3 Slaugytojai 551 545
4 Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 507 507
5 Kitas personalas 394 434