2019 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 metus

VšĮ Kelmės rajono PSPC 2018 m. aiškinamasis raštas

VšĮ Kelmės rajono PSPC metinės veiklos ataskaita 2018

2018 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 metus

VšĮ Kelmės raj. PSPC 2017 m. aiškinamasis raštas

VšĮ Kelmės raj. PSPC metinės veiklos ataskaita 2017

2017 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2016 metus

VšĮ Kelmės raj. PSPC 2016 m. aiškinamasis raštas

VšĮ Kelmės raj. PSPC metinės veiklos ataskaita 2016

2016 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2015 metus

VšĮ Kelmės raj. PSPC 2015 m. aiškinamasis raštas

VšĮ Kelmės raj. PSPC metinės veiklos ataskaita 2015

2015 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2014 metus

VšĮ Kelmės raj. PSPC metinės veiklos ataskaita 2014

2014 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys