Mokamos paslaugos

VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre teikiamos šios mokamos paslaugos:

1. Paslaugos asmenims, kurie nedrausti privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinąją pagalbą).

2. Paslaugos, nenumatytos sutartyje su teritorine ligonių kasa.

3. Paslaugos, tyrimai, procedūros, teikiamos paciento pageidavimu.

4. Odontologinių paslaugų teikimo metu apdraustieji, išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą, moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, vienkartines priemones.

5. Profilaktiniai įsidarbinančiųjų ir dirbančiųjų sveikatos tikrinimai.

6. Profilaktiniai vairuotojų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, vykstančiųjų į užsienį sveikatos tikrinimai.

7. Skiepai, neįtraukti į Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių.

8. Kitos paslaugos, teisės aktuose nurodytos kaip mokamos.

9. Paslaugos, susijusios su sveikatos priežiūra, teikiamos tarpusavio sutarčių pagrindu.

10. Mokamos nemedicininės paslaugos.

Mokamų medicininių paslaugų kainoraštis

Laboratoriniams tyrimams taikomos nuolaidos

Mokamų odontologinių medžiagų ir vienkartinių priemonių, sunaudotų teikiant odontologines paslaugas, kainos

Mokamų odontologinių paslaugų kainynas

Mokamų nemedicininių paslaugų kainoraštis

VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro mokamų asmens sveikatos priežiūros ir nemedicininių paslaugų teikimo bei apmokėjimo aprašas