Vykdomi projektai

PROJEKTAS „ELEKTROMOBILIO PIRKIMAS“ ĮGYVENDINTAS PANAUDOJANT KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠAS

Viešoji įstaiga Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras pasinaudojo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros kvietimu teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas” ir įsigijo tikslinę transporto priemonę.


TĘSTINĖ LĖTINĖMIS LIGOMIS SERGANČIŲJŲ PACIENTŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA (TELELISPA), PROJEKTO NR. 08.4.2- ESFA-K-616-01-0003

        Viešoji įstaiga Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras yra partneris vykdant projektą „Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA)“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr.  Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“. Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto trukmė – 2020 m. spalio mėn. – 2022 m. spalio mėn.

Projekto tikslas – pagerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.

Projekto tikslinė grupė – dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergantys pacientai.

Projekto įgyvendinimo metu bus parengta metodinė medžiaga, kuri sudarys prielaidas pagerinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą poli ligotiems pacientams. Modelio vykdymo metu pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis ligomis koordinuotas ir savalaikes asmens sveikatos priežiūros paslaugas teiks daugiadalykės specialistų komandos, bus vykdomos nuotolinės ir tiesioginės konsultacijos tiek pacientams, tiek ir asmens sveikatos priežiūros specialistams. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigytos projekto veiklai reikalingos priemonės (prietaisai), skirtos pacientų sveikatos būklei ambulatoriškai ir nuotoliniu būdu stebėti ir vertinti. Projekto pabaigoje bus parengta rezultatų statistinė analizė, suformuluotos gautų rezultatų išvados, parengta modelio ataskaita.

Projekto vertė – 999 956,00 Eur

Projekto vykdytojas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

Projekto partneriai – VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

                                    Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

                                    Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

                                    VšĮ Šiaulių centro poliklinika

                                    VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras

                                    VšĮ Babtų šeimos medicinos centras

                                    UAB Saulės šeimos medicinos centras                                     UAB Ars Medica

PROJEKTAS „AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO TUBERKULIOZE SERGANTIEMS PACIENTAMS GERINIMAS KELMĖS RAJONE“

        Viešoji įstaiga Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras vykdo projektą „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo Kelmės rajono PSPC gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2- ESFA-R-615-61-0004 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“. Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto trukmė – 2018 m. rugsėjo 6 d. – 2022 m. vasario 6 d.

Projekto tikslas – mažinti Kelmės rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo.

Projekto tikslinė grupė – Kelmės rajono savivaldybės gyventojai, sergantys tuberkulioze, kuriems gydytojas pulmonologas paskyrė ambulatorinį tiesiogiai stebimą trumpo gydymo kursą.

Įgyvendinant projektą bus mažinamas Kelmės rajono savivaldybės gyventojų sergamumas ir mirtingumas nuo tuberkuliozės, bus išvengta atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo, gerinama tuberkuliozės kontrolės priežiūra. Tuberkulioze sergantiems asmenims, ambulatorinio gydymo metu atvykus suvartoti paskirtų vaistų, 1 kartą per savaitę bus išduodami maisto talonai, motyvuojant jį tęsti ir užbaigti gydymą.

Projekto vertė – 15.223,52 Eur, iš jų: 14.081,75 Eur – ES fondų lėšos; 1141,77 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vykdytojas – Viešoji įstaiga Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras.

PROJEKTAS „PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS KELMĖS RAJONE“

        Viešoji įstaiga Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras yra partneris vykdant projektą „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0009 „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone”. Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto trukmė – 2019 m. sausio 15 d. – 2020 m. liepos 31 d.

Projekto tikslas – padidinti Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigose teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą tikslinės teritorijos gyventojams.

Projekto tikslinė grupė – Kelmės rajono savivaldybė ir jos gyventojai.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro infrastruktūrą: atlikti patalpų remontą, įsigyti įrangą, būtiną galvos smegenų kraujotakos, onkologinių ligų, vaikų ligų ir vyresnio amžiaus asmenų ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai ir tikslines transporto priemones.

Projekto vertė – 269897,54 Eur, iš jų: 1964,97 Eur – privačios lėšos; 18277,36 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vykdytojas – Kelmės rajono savivaldybė su partneriais.