2020 m. I ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)

Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur
fiziniam asmeniui etatui
1 2 2020 m. I ketv.
Iš viso: 1369 1482
1 Administracija 1445 1479
2 Gydytojai 2670 3199
3 Slaugytojai 1271 1374
4 Kiti personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1040 1014
5 Kitas personalas 713 798

2019 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)

Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur
fiziniam asmeniui etatui
1 2 2019 m.
Iš viso: 1303 1397
1 Administracija 1304 1389
2 Gydytojai 2177 2554
3 Slaugytojai 1239 1285
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1028 1029
5 Kitas personalas 656 724

2019 m. IV ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)

Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur
fiziniam asmeniui etatui
1 2 2019 m. IV ketv.
Iš viso: 1530 1659
1 Administracija 1691 1814
2 Gydytojai 2519 3000
3 Slaugytojai 1474 1575
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1158 1147
5 Kitas personalas 798 869

2019 m. III ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)

Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur
fiziniam asmeniui etatui
1 2 2019 m. III ketv.
Iš viso: 1248 1350
1 Administracija 1249 1340
2 Gydytojai 2075 2548
3 Slaugytojai 1194 1242
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 981 974
5 Kitas personalas 632 703

2019 m. II ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)

Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur
fiziniam asmeniui etatui
1 2 2019 m. II ketv.
Iš viso: 1231 1307
1 Administracija 1167 1234
2 Gydytojai 2099 2406
3 Slaugytojai 1156 1187
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1019 992
5 Kitas personalas 612 677

2019 m. I ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)

Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur
fiziniam asmeniui etatui
1 2 2019 m. I ketv.
Iš viso: 1202 1275
1 Administracija 1100 1163
2 Gydytojai 2050 2331
3 Slaugytojai 1134 1149
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 903 950
5 Kitas personalas 581 645

2018 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)

Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur
fiziniam asmeniui etatui
1 2 2018 m.
Iš viso: 866 927
1 Administracija 840 904
2 Gydytojai 1451 1660
3 Slaugytojai 844 855
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 616 654
5 Kitas personalas 437 502

2018 m. IV ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)

Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur
fiziniam asmeniui etatui
1 2 2018 m. IV ketv.
Iš viso: 951 1026
1 Administracija 992 1064
2 Gydytojai 1556 1813
3 Slaugytojai 908 932
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 674 719
5 Kitas personalas 470 533

2018 m. III ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)

Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur
fiziniam asmeniui etatui
1 2 2018 m. III ketv.
Iš viso: 865 921
1 Administracija 841 903
2 Gydytojai 1442 1661
3 Slaugytojai 866 870
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 619 657
5 Kitas personalas 430 491

2018 m. II ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)

Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur
fiziniam asmeniui etatui
1 2 2018 m. II ketv.
Iš viso: 871 929
1 Administracija 800 874
2 Gydytojai 1445 1639
3 Slaugytojai 860 866
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 618 653
5 Kitas personalas 436 496

 

2018 m. I ketv. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)

Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur
fiziniam asmeniui etatui
1 2 2018 m. I ketv.
Iš viso: 780 836
1 Gydytojai 1301 1466
2 Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 991 1021
3 Slaugytojai 745 754
4 Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 496 547
5 Kitas personalas 460 525

 

2017 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)

Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur
fiziniam asmeniui etatui
1 2 2017 m.
Iš viso: 782 853
1 Gydytojai 1319 1509
2 Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 975 1130
3 Slaugytojai 768 783
4 Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 537 596
5 Kitas personalas 464 537

 

2016 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)

Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur
fiziniam asmeniui etatui
1 2 2016 m.
Iš viso: 695 748
1 Gydytojai 1172 1324
2 Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 971 1195
3 Slaugytojai 638 643
4 Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 581 599
5 Kitas personalas 424 488

 

2015 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (bruto)

Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis, Eur
fiziniam asmeniui etatui
1 2 2015 m.
Iš viso: 622 649
1 Gydytojai 1106 1195
2 Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 946 1287
3 Slaugytojai 551 545
4 Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 507 507
5 Kitas personalas 394 434