Finansinių ataskaitų rinkiniai

VšĮ Kelmės rajono PSPC metinės veiklos ataskaita 2023

2023 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ Kelmės rajono PSPC 2022 m. aiškinamasis raštas

VšĮ Kelmės rajono PSPC metinės veiklos ataskaita 2022

2022 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ Kelmės rajono PSPC 2021 m. aiškinamasis raštas

VšĮ Kelmės rajono PSPC metinės veiklos ataskaita 2021

2021 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ Kelmės rajono PSPC 2020 m. aiškinamasis raštas

VšĮ Kelmės rajono PSPC metinės veiklos ataskaita 2020

2020 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos siektinų užduočių projektas

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 metus

VšĮ Kelmės rajono PSPC 2019 m. aiškinamasis raštas

VšĮ Kelmės rajono PSPC metinės veiklos ataskaita 2019

2019 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos siektinų užduočių projektas

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 metus

VšĮ Kelmės rajono PSPC 2018 m. aiškinamasis raštas

VšĮ Kelmės rajono PSPC metinės veiklos ataskaita 2018

2018 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 metus

VšĮ Kelmės raj. PSPC 2017 m. aiškinamasis raštas

VšĮ Kelmės raj. PSPC metinės veiklos ataskaita 2017

2017 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2016 metus

VšĮ Kelmės raj. PSPC 2016 m. aiškinamasis raštas

VšĮ Kelmės raj. PSPC metinės veiklos ataskaita 2016

2016 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2015 metus

VšĮ Kelmės raj. PSPC 2015 m. aiškinamasis raštas

VšĮ Kelmės raj. PSPC metinės veiklos ataskaita 2015

2015 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys