Nemokamos paslaugos

NEMOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

Nemokamas pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias sumoka teritorinė ligonių kasa Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, turi teisę gauti asmenys, kurie yra drausti privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašę VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre. Nemokamos paslaugos teikiamos tik patikrinus, ar asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.

Asmenys, apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, neturi antrąkart mokėti už tai, už ką mokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Savo lėšomis mokėti reikia tik tuomet, jei asmuo nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu arba jam teikiamų paslaugų išlaidos nekompensuojamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka.

Odontologinės priežiūros paslaugos draustiems ir įstaigoje prisirašiusiems pacientams teikiamos nemokamai. Teikiant odontologinės priežiūros paslaugas, apdraustieji (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas;

Būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ar ne. Europos Sąjungos šalių apdraustieji gali pasinaudoti teise į nemokamą būtinąją pagalbą Lietuvoje, jei asmens sveikatos priežiūros įstaigai pateiks galiojančius asmens tapatybę ir draustumą valstybiniu sveikatos draudimu patvirtinančius dokumentus – Europos sveikatos draudimo kortelę arba ją laikinai pakeičiantį sertifikatą, taip pat E123 arba DA1 pažymas, patvirtinančias teisę gauti būtinosios pagalbos paslaugas dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Neturintys Europos sveikatos draudimo kortelės ir kitų užsienio šalių piliečiai turėtų susimokėti už suteiktą būtinąją pagalbą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis šių paslaugų bazinėmis kainomis.

Prie VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro prisirašiusiems draustiems asmenims nemokamas paslaugas teikia:

• šeimos gydytojai,
• vidaus ligų gydytojai,
• vaikų ligų gydytojas,
• gydytojas chirurgas,
• gydytojai akušeriai ginekologai,
• gydytojai odontologai,
• bendrosios praktikos slaugytojai,
• burnos higienistai.

Įstaiga taip pat teikia greitosios medicinos pagalbos paslaugas – tai paslaugos, skirtos gyvybei gelbėti ir išsaugoti.

Įstaigoje teikiamos nemokamos paslaugos:

• suaugusių sveikatos tikrinimo dėl neinfekcinių ligų
• vaikų sveikatos tikrinimo dėl neinfekcinių ligų
• nėščiųjų ambulatorinės sveikatos priežiūros
• vaikų profilaktinių skiepijimų
• nemokamai atliekami tyrimai
• slaugos paslaugos namuose
• odontologijos paslaugos
• rizikos grupių asmenų skiepijimas gripo vakcina, pneumokoko vakcina, tymų vakcina
• ankstyvojo alkoholio vartojimo rizikos vertinimo
• prevencinių programų

Sužinokite, už ką sumoka ligonių kasos