Praneškite apie korupciją

Sveikatos apsaugos ministerija yra suinteresuota, kad teikiant asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimas, ir kitas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą).

Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrius yra atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

 

Asmenys, susidūrę su galimai korupcinio pobūdžio veikla įstaigoje kreipkitės telefonu 868244704

(atsakingo įstaigoje už korupcijos prevenciją telefonas)

 

Į Sveikatos apsaugos ministeriją gali kreiptis

Į Sveikatos apsaugos ministeriją gali kreiptis kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus. Kreiptis reiktų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie sveikatos sistemos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Sveikatos apsaugos ministerija (ministerija), siekdama užtikrinti kuo skaidresnę asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, informuoja, kad bet kokie neoficialūs mokėjimai gaunant/teikiant sveikatos priežiūros ir kitas su ja susijusias paslaugas yra laikomi baudžiamaisiais nusižengimais ar nusikaltimais.

Ministerija ragina pranešti apie reikalavimą duoti kyšį ar kitą galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ir kreiptis į policiją (bendruoju pagabos numeriu 112) arba Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas.

STT apie korupciją galima pranešti:

1) raštu;

2) palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“,

3) visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis),

4) elektroniniu paštu pranesk@stt.lt,

5) faksu (8 5) 266 3307.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba STT teritoriniuose padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

Taip pat jei turite duomenų ar pagrįstų įtarimų apie sveikatos sistemos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir kreiptis į ministeriją:

1) elektroniniu paštu korupcija@sam.lt; ministerija@sam.lt

2) raštu (Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus g. 33, Vilnius);

3) nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 66 004 (spaudžiant 2);

4) telefonu:  (8 5) 260 4708; (8 5) 266 1411;(8 5) 219 3309; (8 5) 205 3373; (8 5) 219 3315;  (8 5) 266 14 95; (8 5) 205 3375.

Kreipiantis raštu prašome nurodyti:

1) vardą, pavardę;

2) gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);

3) sveikatos sistemos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas arba institucijos pavadinimą;

4) veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingus faktus;

5) ant voko būtina nurodyti – asmeniškai ministrui arba darbuotojo vardą pavardę.

Ministerijoje taip pat nagrinėjami anonimiškai pateikti pranešimai.

Ministerija, gavusi duomenų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, turimą informaciją pateikia Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT). Taip pat kreipiasi į ministerijai pavaldžias įstaigas ir (ar) kitų sveikatos sistemos įstaigų steigėjus dėl patikrinimo organizavimo.

Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia gyventojų dėmesį, kad Sveikatos apsaugos ministerija neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba. (toliau – STT). STT atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 straipsnis), tarpininko kyšininkavimą (226 straipsnis), papirkimą (227 straipsnis), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimą (229 straipsnis) ir kitas STT įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai (pvz., Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 7 dalis).

                

Direktoriaus kreipimasis

   VšĮ Kelmės raj. pirminės sveikatos priežiūros centras, prisijungdamas prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvų korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje srityje bei būdamas socialiai atsakinga gydymo įstaiga, griežtai pasisako prieš neteisėtus mokėjimus medicinos darbuotojams.

       Įstaigos administracija yra suinteresuota, kad nebūtų korupcijos apraiškų: kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, kai reikalaujama kyšio, papirkimo ar nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Geriausia padėka medicinos darbuotojui – Jūsų šypsena ir nuoširdus AČIŪ.

VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos piežiūros centro korupcijos prevencijos priemonių planas 2017-2019 metams

VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos piežiūros centro korupcijos prevencijos programa 2017-2019 metams

Ataskaita apie korupcijos prevencijos 2017-2019 m. priemonių plano vykdymą už 2017 m. I pusmetį