Dabartis

VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras – tai įstaiga, teikianti šeimos medicinos, bendrosios praktikos slaugos, akušerio praktikos, ambulatorinės slaugos namuose, odontologijos, burnos higienisto praktikos, gydytojo odontologo padėjėjo.

Misija – motyvuoti pacientus sveikai gyventi, skatinti ligų prevenciją, o jiems susirgus – teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, orientuotas į pacientų poreikius ir teisėtus lūkesčius, efektyviai naudojant turimus išteklius.

Vizija – šiuolaikiška, nuolat tobulėjanti, patraukli pacientams ir darbuotojams sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti kokybiškas, saugias ir prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą, prieinamų ir tinkamų įstaigos licencijoje nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.

Įstaigos ilgalaikiai tikslai:

  • Gerinti šeimos medicinos paslaugų prieinamumą ir kokybę.
  • Stiprinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę.
  • Optimizuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, atsižvelgiant į prisirašiusių pacientų skaičių.
  • Tobulinti kokybės vadybos procesus.
  • Užtikrinti kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius šeimos medicinos paslaugoms teikti.
  • Gerinti įstaigos infrastruktūrą.
  • Atnaujinti materialinę bazę.
  • Plėsti informacines technologijas.
  • Didinti pacientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis.